ติดต่อเรา

bg image

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

pin icon
35/3 ซอยพหลโยธิน 14, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท, กรุงเทพฯ 10400
phone icon
โทรศัพท์ : (662)-290-5090-4
fax icon
โทรสาร : (662)-272-6915
mail icon
อีเมล : thaican@thaicanbiotech.com

ติดต่อ-สอบถาม